Aktualności arrow Historia Szkoły
Historia Szkoły Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Agnieszka Czaja   

    Siedziba Liceum Ogólnokształcącego mieści się w Pałacu rodu Dobieckich, który budowany był w latach 1897-1905 według projektu W. Marconiego.  Pałac w Łopusznie, 1903 r.  Zbigniew Dobiecki Dobieccy rezydowali tutaj do wybuchu II wojny światowej. W okresie II wojny światowej pałac służył Niemcom za magazyn gospodarczo - żywnościowy. Po zakończeniu działań wojennych pałac przejęły władze państwowe i przekazały resortowi oświaty.

Image 

    W roku szkolnym 1948/49, dzięki staraniom władz oświatowych i miejscowej społeczności, przeprowadzono kapitalny remont pałacu z przeznaczeniem na szkołę podstawową. Dzięki temu budynek ten nie podzielił losu pałacu z Lasocina, który uległ prawie całkowitej dewastacji. Interwencja u najwyższych władz państwowych w Warszawie pozwoliła na utworzenie szkoły średniej na wsi, co przez długi okres czasu było ewenementem. W roku szkolnym 1950/51 zapadła decyzja o utrzymaniu klas licealnych. Zorganizowano dwie klasy ósme jako pierwsze licealne. W budynku funkcjonuje Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące. W latach sześćdziesiątych przeprowadzono remont kapitalny suteren i poddasza. W roku szkolnym 1966/67 wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową i następuje rozdzielenie szkoły podstawowej od liceum ogólnokształcącego. Sieć szkół nie była wówczas tak gęsta jak obecnie i dlatego w krótkim czasie liceum rozrosło siłę i zyskało popularność w powiecie a nawet w województwie. Dokumenty z tamtych lat wskazują, ze łopuszańska "uczelnia" znana była uczniom z okolic: Chmielnika, Buska, Przedborza, Morawicy, Małogoszcza, Krasocina, Nowej Słupi, Radoszyc. W latach 1982-1996 Pałac poddano generalnemu remontowi, dzieki któremu Pałac i Liceum Ogólnokształcące - staje się jak dawniej wizytówką gminy.

   Image

    8 czerwca 1999 roku na piećdziesięciolecie istnienia szkoła otrzymała imię Kardynała Karola Wojtyły. W 2002 roku zostaje utworzony Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5.Obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjlnych Nr 5 funkcjonuje: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Technologii Żywności, Technikum Informatyczne, Technikum Hotelarskie, Technikum Usług Fryzjerskich, Technikum Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Policealne Studium BHP.

 

Zmieniony ( 29.06.2011. )